ผลงานอ้างอิง

บริษัท ภูเก็ตทีม คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด มีผลงานด้านเสาเข็มเจาะ และในด้านการก่อสร้างต่างๆ มากมาย
ดังจะเห็นจากรายชื่อบริษัทที่เราได้ฝากผลงานเอาไว้ทั่วจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ